Regelgeving gegevensbescherming

 

Laatst bijgewerkt op: 10 maart 2023

Dit Privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van uw gegevens wanneer u de Service gebruikt en vertelt u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

 Wij gebruiken uw persoonsgegevens om de Dienst te verlenen en te verbeteren. Door gebruik te maken van de Service stemt u in met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Interpretatie en definities

InterpretatieWoorden waarvan de beginletters met een hoofdletter worden geschreven, hebben de betekenis zoals hieronder gedefinieerd. De volgende definities hebben dezelfde betekenis ongeacht of ze enkelvoud of meervoud zijn.

Definities

Voor de doeleinden van dit Privacybeleid:

 Account betekent een unieke account die voor u is aangemaakt om toegang te krijgen tot onze Service of delen van onze Service.

 Filiaal betekent een entiteit die de zeggenschap heeft over, onder zeggenschap staat van of onder gemeenschappelijke zeggenschap staat met een partij, waarbij "zeggenschap" betekent eigendom van 50% of meer van de aandelen, effecten of andere effecten die recht geven op stemrecht voor de verkiezing van directeuren of andere bestuursorganen.

Bedrijf (waarnaar in deze Overeenkomst wordt verwezen als "het Bedrijf", "wij", "ons" of "onze") verwijst naar TEPPYTREND LTD, 71-75, Shelton Street, Covent Garden, Londen, WC2H 9JQ.

Cookies zijn kleine bestanden die door een website op uw computer, mobiele apparaat of ander apparaat worden geplaatst en die onder andere gegevens bevatten over uw surfgeschiedenis op die website.

 Land verwijst naar: Verenigd Koninkrijk

 Apparaat betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Dienst, zoals een computer, mobiele telefoon of digitale tablet.

 Persoonsgegevens betekent alle gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

 Dienst betekent de Website.

Dienstverlener betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die namens het Bedrijf gegevens verwerkt. Hiermee wordt verwezen naar externe bedrijven of personen die door het Bedrijf in dienst worden genomen om de Service te faciliteren, de Service namens het Bedrijf te verlenen, diensten met betrekking tot de Service uit te voeren of het Bedrijf te helpen bij het analyseren van het gebruik van de Service.

 Gebruiksgegevens verwijst naar automatisch verzamelde gegevens die worden gegenereerd door het gebruik van de Service of door de infrastructuur van de Service zelf (bijv. de duur van een paginabezoek).

Website links naar teppytrend, opgehaald van teppytrend.com

 U bent de natuurlijke persoon die toegang heeft tot de Dienst of deze gebruikt, of het bedrijf of de andere rechtspersoon namens wie die natuurlijke persoon toegang heeft tot de Dienst of deze gebruikt, al naar gelang het geval.

 Verzameling en gebruik van uw persoonlijke gegevens

Soorten verzamelde gegevens

Persoonlijke gegevens

Wanneer u onze service gebruikt, kunnen wij u vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare gegevens te verstrekken die kunnen worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare gegevens kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot

 e-mailadres

voor- en achternaam

 telefoonnummer

 Adres, staat, provincie, postcode, stad

 Details van gebruik

 Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld wanneer u de service gebruikt.

Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol-adres (bijv. IP-adres) van uw apparaat, browsertype, browserversie, de pagina's van onze service die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u op deze pagina's hebt doorgebracht, unieke apparaat-id's en andere diagnostische gegevens.

Wanneer u toegang krijgt tot de Dienst door of via een mobiel apparaat, kunnen wij automatisch bepaalde informatie verzamelen, waaronder, maar niet beperkt tot, het type mobiel apparaat dat u gebruikt, de unieke ID van uw mobiele apparaat, het IP-adres van uw mobiele apparaat, het besturingssysteem van uw mobiele apparaat, het type mobiele internetbrowser dat u gebruikt, unieke apparaat-id's en andere diagnostische gegevens.

Wij kunnen ook informatie verzamelen die uw browser verstuurt wanneer u onze Dienst bezoekt of wanneer u de Dienst opent vanaf een mobiel apparaat.

Trackingtechnologieën en cookies

Wij gebruiken cookies en soortgelijke traceertechnologieën om de activiteit op onze Service te volgen en bepaalde informatie te bewaren. De traceringstechnologieën die wij gebruiken zijn bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te traceren en om onze Dienst te verbeteren en te analyseren. De technologieën die wij gebruiken kunnen het volgende omvatten

 Cookies of browsercookies. Een cookie is een klein bestand dat op uw apparaat wordt opgeslagen. U kunt uw browser opdracht geven om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u sommige delen van onze service niet kunt gebruiken. Tenzij u uw browser zo hebt ingesteld dat cookies worden geweigerd, kan onze Dienst gebruikmaken van cookies.

Webbakens. Bepaalde onderdelen van onze Service en onze e-mails kunnen kleine elektronische bestanden bevatten die bekend staan als webbakens (ook bekend als clear gifs, pixeltags en single-pixel gifs) die het Bedrijf bijvoorbeeld in staat stellen om gebruikers te tellen die deze pagina's hebben bezocht of een e-mail hebben geopend en om andere gerelateerde websitestatistieken samen te stellen (bijv. het registreren van de populariteit van een bepaald onderdeel en het controleren van systeem- en serverintegriteit).

 Cookies kunnen "permanente" of "sessiecookies" zijn. Permanente cookies blijven op uw computer of mobiele apparaat staan wanneer u offline gaat, terwijl sessiecookies worden verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

We gebruiken zowel sessiecookies als permanente cookies voor de hieronder beschreven doeleinden:

Verplichte/essentiële cookies

 Type: Sessiecookies

 Beheerd door: Onze

 Doel: Deze cookies zijn essentieel om u te voorzien van de diensten die beschikbaar zijn via de Website en om u in staat te stellen sommige functies te gebruiken. Ze helpen gebruikers te verifiëren en frauduleus gebruik van gebruikersaccounts te voorkomen. Zonder deze cookies kunnen de door u gevraagde diensten niet worden geleverd en we gebruiken deze cookies alleen om u deze diensten te leveren.

Cookiebeleid / Opmerking over het accepteren van cookies

 Type: Permanente cookies

 Beheerd door: Us

 Doel: Deze cookies geven aan of gebruikers het gebruik van cookies op de website hebben geaccepteerd.

Functionaliteit cookies

 Type: Blijvende cookies

 Beheerd door: Ons

 Doel: Met deze cookies kunnen wij de keuzes onthouden die u maakt wanneer u de website gebruikt, zoals uw inloggegevens of taalvoorkeur. Het doel van deze cookies is om u een meer gepersonaliseerde ervaring te bieden en om te voorkomen dat u uw voorkeuren telkens opnieuw moet invoeren wanneer u de website gebruikt.

Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken en uw keuzes met betrekking tot cookies, raadpleegt u ons Cookiebeleid of het gedeelte Cookies van ons Privacybeleid.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens

De Onderneming kan Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 Om onze Service aan te bieden en te onderhouden, inclusief het monitoren van het gebruik van onze Service.

 Om uw account te beheren: om uw registratie als gebruiker van de Service te beheren. De Persoonsgegevens die u verstrekt kunnen u toegang geven tot verschillende functies van de Service die voor u als geregistreerde gebruiker beschikbaar zijn.

Om een contract uit te voeren: om het aankoopcontract voor de producten, artikelen of diensten die u hebt gekocht of andere contracten met ons via de Service te ontwikkelen, uit te voeren en uit te voeren.

Om contact met u op te nemen: Om contact met u op te nemen via e-mail, telefoongesprekken, sms of andere gelijkwaardige vormen van elektronische communicatie, zoals pushmeldingen van een mobiele applicatie in verband met updates of informatieberichten met betrekking tot de functies, producten of gecontracteerde diensten, met inbegrip van beveiligingsupdates, indien nodig of passend voor de implementatie ervan.

 Om u te voorzien van nieuws , speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die we aanbieden en die vergelijkbaar zijn met de goederen, diensten en evenementen die u al hebt gekocht of waarover u al hebt geïnformeerd, tenzij u ervoor hebt gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen.

Om uw vragen te verwerken: Om uw vragen aan ons te verwerken en te beheren.

 Voor bedrijfsoverdrachten: We kunnen uw informatie gebruiken om een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van sommige of al onze activa te evalueren of uit te voeren, hetzij als een lopend bedrijf of als onderdeel van een faillissement, liquidatie of soortgelijke procedure, waarbij persoonlijke informatie in ons bezit over onze servicegebruikers deel uitmaakt van de overgedragen activa.

 Voor andere doeleinden: We kunnen uw informatie gebruiken voor andere doeleinden, zoals het analyseren van gegevens, het identificeren van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze reclamecampagnes en het evalueren en verbeteren van onze service, producten, diensten, marketing en uw ervaring.

 We kunnen uw persoonlijke gegevens in de volgende situaties delen:

Met dienstverleners: We kunnen uw persoonsgegevens delen met serviceproviders om het gebruik van onze service te monitoren en analyseren en om contact met u op te nemen.

 Voor bedrijfsoverdrachten: We kunnen uw persoonsgegevens delen of overdragen in verband met of tijdens onderhandelingen over een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van ons bedrijf of een deel daarvan aan een ander bedrijf.

Met gelieerde bedrijven: We kunnen uw gegevens delen met onze gelieerde bedrijven, in welk geval we van deze bedrijven zullen eisen dat ze dit Privacybeleid naleven. Gelieerde bedrijven zijn onder meer ons moederbedrijf en andere dochterondernemingen, joint venture-partners of andere bedrijven waarover wij zeggenschap hebben of waarover wij gezamenlijk zeggenschap hebben.

Met zakelijke partners: Wij kunnen uw gegevens delen met onze zakelijke partners om u bepaalde producten, diensten of promoties aan te bieden.

Met andere gebruikers: Als u persoonlijke informatie deelt of anderszins interactie hebt met andere gebruikers in openbare gebieden, kan die informatie worden bekeken en openbaar worden gemaakt door alle gebruikers.

 Met uw toestemming: Met uw toestemming kunnen we uw persoonlijke gegevens vrijgeven voor andere doeleinden.

 Bewaren van uw persoonlijke gegevens

 Het Bedrijf bewaart uw Persoonsgegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. Wij zullen uw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als wij uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleid af te dwingen.

Het bedrijf bewaart ook Gebruiksgegevens voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer ze worden gebruikt om de beveiliging te versterken of de functionaliteit van onze Service te verbeteren, of wanneer we wettelijk verplicht zijn om ze voor een langere periode te bewaren.

Overdracht van uw persoonlijke gegevens.

Uw gegevens, inclusief persoonsgegevens, worden verwerkt op de kantoren van het Bedrijf en op andere locaties waar de partijen die betrokken zijn bij de verwerking zich bevinden. Dit betekent dat dergelijke gegevens kunnen worden overgedragen naar en opgeslagen op computers die zich buiten uw staat, provincie, land of andere overheidsjurisdictie bevinden, waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die in uw jurisdictie.

 Uw instemming met dit Privacybeleid, gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie, houdt in dat u akkoord gaat met een dergelijke overdracht.

 The Company zal alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld en er zal geen overdracht van uw Persoonsgegevens plaatsvinden naar een organisatie of een land tenzij er adequate controles zijn ingesteld, waaronder de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Uw persoonlijke gegevens verwijderen

U hebt het recht om de persoonlijke gegevens die wij over u hebben verzameld te verwijderen of om ons te vragen u hierbij te helpen.

 Met onze service kunt u bepaalde informatie over u uit de service verwijderen.

U kunt uw gegevens op elk gewenst moment bijwerken, wijzigen of verwijderen door in te loggen op uw account, als u er een hebt, en naar het gedeelte accountinstellingen te gaan waar u uw persoonlijke gegevens kunt beheren. U kunt ook contact met ons opnemen om toegang te vragen tot persoonlijke informatie die u ons hebt verstrekt, deze informatie te corrigeren of te verwijderen.

Houd er echter rekening mee dat we bepaalde informatie mogelijk moeten bewaren als we hiertoe wettelijk verplicht zijn of als we een wettelijke basis hebben om dit te doen.

 Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

BedrijfstransactiesAls het bedrijf betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen. Wij zullen u hiervan op de hoogte stellen voordat uw persoonlijke gegevens worden overgedragen en onder een ander privacybeleid komen te vallen.

Rechtshandhaving.

In bepaalde omstandigheden kan het Bedrijf verplicht zijn om uw Persoonsgegevens te openbaren als de wet dit vereist of als reactie op geldige verzoeken van openbare autoriteiten (bijv. een rechtbank of een overheidsinstantie).

 Andere wettelijke vereisten.

Het Bedrijf kan uw Persoonsgegevens bekendmaken indien het te goeder trouw gelooft dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

Te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Om de rechten of het eigendom van het Bedrijf te beschermen en te verdedigen

Om mogelijke overtredingen in verband met de Service te voorkomen of te onderzoeken

Om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Service of het publiek te beschermen

Ter bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

De beveiliging van uw Persoonsgegevens is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen enkele methode van overdracht via het internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om je Persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

 Privacy van kinderen

Onze service is niet gericht op personen jonger dan 13 jaar. Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare gegevens van personen jonger dan 13 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind ons Persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als we ontdekken dat we persoonlijke gegevens hebben verzameld van iemand die jonger is dan 13 jaar zonder dat de toestemming van de ouders is geverifieerd, zullen we stappen ondernemen om die gegevens van onze servers te verwijderen.

 Als we ons moeten baseren op toestemming als rechtsgrondslag voor het verwerken van uw gegevens en uw land toestemming van de ouders vereist, kunnen we uw ouders om toestemming vragen voordat we die gegevens verzamelen en gebruiken.

Koppelingen naar andere websites

Onze service kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde klikt, wordt u naar de site van die derde geleid. Wij raden u ten zeerste aan om het Privacybeleid te lezen van elke site die u bezoekt.

 Wij hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Wijzigingen in dit Privacybeleid

 We kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

 We laten u dit weten via e-mail en/of een opvallende kennisgeving op onze Service, voordat de wijziging van kracht wordt en we werken de datum "Laatst bijgewerkt" bovenaan dit Privacybeleid bij.

 We raden u aan dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit Privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

 Contact met ons opnemen

 Als je vragen hebt over dit Privacybeleid, neem dan contact met ons op:

 Per e-mail: contact@teppytrend.com

Per telefoon: +44 7415733239