Algemene voorwaarden

Welkom bij Teppytrend!
Deze voorwaarden beschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van TEPPYTRENDS LTD, te vinden op teppytrend.com.
Als u deze website bezoekt, gaan we ervan uit dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en condities. Ga alstublieft niet verder met het gebruik van Teppytrends als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden en condities die op deze pagina worden vermeld.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer en alle Overeenkomsten: "Klant", "U" en "Uw" verwijst naar u, de persoon die op deze website is ingelogd en zich houdt aan de Algemene Voorwaarden van het Bedrijf. "Het Bedrijf", "Wij", "Ons" en "Onze" verwijst naar ons bedrijf. "Partij", "Partijen" of "ons" verwijst zowel naar de Klant als naar onszelf. Alle termen verwijzen naar het aanbod, de acceptatie en de overweging van betaling die nodig is om de proces van onze assistentie aan de Klant op de meest geschikte manier te verrichten voor de uitdrukkelijke doeleinden van het voldoen aan de behoeften van de Klant met betrekking tot de levering van de verleende diensten van het Bedrijf, in overeenstemming met en onderworpen aan het geldende recht van GB. Het gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdletters en/of hij/zij of zij, worden als verwisselbaar beschouwd en verwijzen dus naar hetzelfde.

Cookies
We gebruiken cookies. Door Teppytrend te bezoeken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met het privacybeleid van TEPPYTRENDS LTD.

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om bij elk bezoek gebruikersgegevens op te halen. Op onze website worden cookies gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken en het bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Sommige van onze partners/adverteerders kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie
Tenzij anders vermeld, zijn TEPPYTRENDS LTD en/of haar licentiegevers eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op Teppytrend. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U mag dit materiaal van Teppytrend openen voor uw eigen persoonlijk gebruik, onderworpen aan de beperkingen die zijn uiteengezet in deze voorwaarden en condities.

U mag niet:
- Teppytrend-materiaal opnieuw publiceren
- Teppytrend-materiaal verkopen, verhuren of in sublicentie geven
- Teppytrend-materiaal reproduceren, dupliceren of kopiëren
- Teppytrend-materiaal verspreiden
Deze overeenkomst treedt in werking op het moment van deze overeenkomst.